Kancelaria oferuję m.in.:e-Porady

Wychodząc naprzeciw Internautom zapewniamy możliwość internetowego kontaktu z Kancelarią. W tym celu na adres mailowy Kancelarii należy przesłać zagadnienie prawne. Po tym jak Kancelaria otrzyma od Państwa wiadomość mailową, prześlemy na wskazany adres email odpowiedź, która zawierać będzie wycenę usługi prawnej i maksymalny termin jej wykonania. W przypadku akceptacji przedstawionych przez Kancelarię informacji - Klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia za wykonanie e-usługi na wskazany rachunek bankowy.
Kompleksowa obsługa prawna

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, między innymi:


Porady, opinie prawne, opiniowanie i sporządzanie umów

Zakładanie spółek, obsługa spółek,reprezentowanie spółek przed Sądami i innym organami

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala ona na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Zlecenie stałej obsługi prawnej skutkuje nawiązaniem stałego kontaktu z Kancelarią, jak również zminimalizowaniem ponoszonych przez Klienta kosztów. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, możliwe jest rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych.

Poza stałą obsługą prawną Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych polegające na prowadzeniu poszczególnych spraw zarówno w sporach pozasądowych jak i tych, w których klienci zamierzają wstąpić bądź wstąpili już na drogę sądową.