Zakres usług kancelarii obejmuje
e-Porady

Wychodząc naprzeciw Internautom zapewniamy możliwość internetowego kontaktu z Kancelarią. W tym celu na adres mailowy Kancelarii należy przesłać zagadnienie prawne. Po tym jak Kancelaria otrzyma od Państwa wiadomość mailową, prześlemy na wskazany adres email odpowiedź, która zawierać będzie wycenę usługi prawnej i maksymalny termin jej wykonania. W przypadku akceptacji przedstawionych przez Kancelarię informacji - Klient dokonuje wpłaty wynagrodzenia za wykonanie e-usługi na wskazany rachunek bankowy.Oferta indywidualnaPrawo karne
Kancelaria prowadzi sprawy związane z obroną oskarżonych o przestępstwa oraz obwinionych o wykroczenia. Reprezentujemy Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu sądowym oraz na etapie postępowania przygotowawczego. Zapewniamy pomoc prawną pokrzywdzonym przez sprawców przestępstw w zakresie działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, oraz w zakresie dochodzonych przez nich roszczeń o naprawienie szkody.Prawo cywilne
Wśród spraw cywilnych do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię należą sprawy wynikające z wszelkiego rodzaju zobowiązań z tytułu sprzedaży różnorakich dóbr i usług jak również z tytułu odszkodowań. Kancelaria świadczy również usługi związane z egzekucją wierzytelności zarówno dla klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową , jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi (egzekucja wierzytelności we współpracy z komornikiem). Istotne miejsce w katalogu spraw prowadzonych przez Kancelarię zajmują również sprawy spadkowe, w tym stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku itp. Sporządzamy oraz redagujemy umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie konsumenckim i gospodarczym oraz prowadzimy postępowania o uznanie wzorca umów za niedozwolone przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.Prawo rodzinne
Kancelaria prowadzi sprawy o rozwód, separację, alimenty, ustalenie ojcostwa, wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz o podział majątku wspólnego. Ponadto oferujemy doradztwo w zakresie umów majątkowych małżeńskich. Mamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty zarówno na rzecz małoletnich dzieci jak i na rzecz małżonka.Prawo pracy
Zakres usług obejmuje doradztwo w zakresie stosunku pracy, układów zbiorowych pracy, reprezentowanie pracowników i pracodawców przed Sądami i innymi organami.